Döner Sermaye Tarihçe

logo.gif

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı, 02.01.1999 tarih ve 23864 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uyarınca
01.01.2000 yılı Bütçe Kanunu ile tüm Fakülte birimlerinde yer alan İşletme Saymanlıklarının
birleştirilmesi suretiyle faaliyete başlamıştır.

Döner Sermaye Saymanlığının ilk kurucu müdürü Burhanettin BURÇ olup, müdür
ve iki müdür yardımcısı olmak üzere toplam 21 personel ile göreve başlanılmıştır. Sakarya
Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden naklen atanarak gelen Ali İhsan PEKKIRBIZLI 4 yıl süre ile görevde kaldıktan sonra sırasıyla, Nail CUMHURLU 1 yıl; Belgin YURDAKUL  1 yıl ; Meliha ŞAVLUK 4 yıl, Ayşe ŞİMŞEK  4 Ay,  Semra KURTÇA 3 yıl,  Mustafa ÇETİN  1  Yıl      ( Geçici),  Mine AYTAN  3 Yıl görevlerinin sürdürmüştür.

Saadet DOĞANAY halen sürdürmektedir.

tc-maliye-bakanligi