Personel İletişim

Adı Dahili E-posta
 Saadet DOĞANAY  101  
 Hatice KESKİN  100  
 Cemalettin YILDIZ  118  
 Nurcan YILDIZ  117  
     
     
     
     
 Serkan BAĞÇECİ  127  serkan.bagceci@hotmail.com
 Levent SOYALP  105  leventsoyalp@hotmail.com
 Hatice ÇAP  124  haticecap@hotmail.com
 Hatice Işın  BAĞCI  128  hibagci@muhasebat.gov.tr
 Murat ÇELEBİ  103  muradcelebi@hotmail.com
 Şenay ÇOLAK  111  senaycolak3@hotmail.com
 Ebuzer ALTUN  129  ealtun@ankara.edu.tr
   131  gdatli@hotmail.com
 Mustafa DEVRAN  121  mdevran06@hotmail.com
 Azra SEZER  115  azra032009@hotmail.com
 Esin KOÇAŞ  125  @hotmail.com
 Gülşen AKDENİZ  128  gakdeniz70@hotmail.com
 Güleser AKDENİZ  108  guleserakdeniz62@hotmail.com
 Yüksel AY  126  yukselayece@gmail.com
 Emine GÜNDOĞDU  112  eminegundogdu@hotmail.com
 Cemile GÖNEN  131  cemile.davut@hotmail.com
 H.Murat TANRIVERDİ  110  tanriver@ankara.edu.tr
 Mehmet ÖRT  116  mehmetort@mynet.com
 Soner GÜRLER  104  songurler@hotmail.com
 Dilek AYTAV  113  dilekaytav@hotmail.com
 Şehrigül AÇIKGÖZ  114  sehrigulacikgoz@hotmail.com
   130  
 Yeşim ÖN  107  yesimon.73@hotmail.com
   121  saffeteren@ankara.edu.tr
 Alper EVİRGEN  102  aevirgen2000@yahoo.com
   103  
 Orhan ÇAYA  119  orhancaya2@hotmail.com
 Ali YOLBULAN  5082129  ayolbulan@ankara.edu.tr
 Kazım SALLANTI  5082312  kazimsallanti64@gmail.com
 ?  5082326  
 Birtan AKHANLI  5082328  bakhanli@ankara.edu.tr