DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI TARİHÇE

2021-09-16T11:56:49+03:00

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı, 02.01.1999 tarih ve 23864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uyarınca 01.01.2000 yılı Bütçe Kanunu ile tüm Fakülte birimlerinde yer alan İşletme Saymanlıklarının birleştirilmesi suretiyle faaliyete başlamıştır. Döner Sermaye Saymanlığının ilk kurucu müdürü Burhanettin BURÇ olup, müdür ve bir müdür yardımcısı olmak üzere toplam 21 personel ile göreve başlanılmıştır. Sakarya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden naklen atanarak gelen Ali İhsan PEKKIRBIZLI dört yıl süre ile görevde kaldıktan sonra sırasıyla, Nail CUMHURLU bir yıl; Belgin YURDAKUL bir yıl; Meliha ŞAVLUK dört yıl ve Ayşe ŞİMŞEK ise 4 ay, Semra KURTÇA 3 yıl, Mustafa ÇETİN 1 [...]