T.C. Maliye Bakanlığı ve Ankara Defterdarlığı işbirliği ile 14.01.2013- 22.02.2013  tarihlerinde Saymanlığımızda görevli personele, Antalya da Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi ile ilgili ayrıntılı eğitim düzenlenmiştir.