logo.gif
Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı, 02.01.1999 tarih ve 23864 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uyarınca
01.01.2000 yılı Bütçe Kanunu ile tüm Fakülte birimlerinde yer alan İşletme Saymanlıklarının
birleştirilmesi suretiyle faaliyete başlamıştır.
Döner Sermaye Saymanlığının ilk kurucu müdürü Burhanettin BURÇ olup, müdür
ve iki müdür yardımcısı olmak üzere toplam 21 personel ile göreve başlanılmıştır. Sakarya
Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden naklen atanarak gelen

Ali İhsan PEKKIRBIZLI 4 Yıl

Nail CUMHURLU 1 Yıl

Belgin YURDAKUL  1 Yıl

Meliha ŞAVLUK 4 Yıl

Ayşe ŞİMŞEK  4 Ay

Semra KURTÇA 3 Yıl

Mustafa ÇETİN  1  Yıl ( Geçici )

Mine AYTAN  3 Yıl

Saadet DOĞANAY  4 Yıl

Şaban SEL halen sürdürmektedir.
tc-maliye-bakanligi