*  Ankara  Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yönetmeliği
*  Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
*  Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
*  Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği