I. %25 İNDİRİM UYGULANAN GRUPLAR
1) Kamu emeklisi ile eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları
2) Ankara Üniversitesi mezunu ve Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin üyeleri
3) Devlet, vakıf ve özel nitelikli ilköğretim, lise ve dengi okul, yüksekokul ve fakülte öğrencileri ile bir lisansüstü (master-doktora) programa kayıtlı olan (özel öğrenci statüsünde olanlar hariç) enstitü öğrencileri
4) Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren firma çalışanlarına
5) Kamu çalışanı (memur ve işçi) ile eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları
6) Türkiye’deki  yabancı büyükelçilik ve konsolosluk mensupları ile eş ve çocukları
7) Türkiye’deki herhangi bir Yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olduğunu belgeleyenler
8) Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Devletleri vatandaşları ve Türk Akraba Topluluklarından kendi imkanları ile gelenler
9) Yurtdışında Türkoloji çalışmaları yapılan üniversite, akademi, enstitü ve benzeri araştırma merkezlerinden gelenler
10) Türk vatandaşlığını sonradan kazananlar, Türklerle evli olan yabancı uyruklular veya ailesinde 1. Dereceden Türk akrabası bulunanlar
 
II. %50 İNDİRİM UYGULANAN GRUPLAR
1) Ankara Üniversitesi emeklisi
2) Ankara Üniversitesi Vakfına bağlı okulların öğrencileri
3) Ankara Üniversitesi Vakfı ve bu vakfa bağlı okul mensuplarının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları
4) Özürlülük oranı %40 ve üstünde olan bedensel engeliler
5) Socrates-Erasmus programları çerçevesinde Türkiye’de bulunan üniversitelere gelerek kendi imkanları ile Türkçe kurslarına katılmak isteyen öğrenciler
6) Ankara Üniversitesi’ne bağışta bulunanlar, hizmet katkısında bulunanlar
7) Ankara Üniversitesi lisans ve lisansüstü (master-doktora) öğrencisi için (özel öğrenci sta. olanlar dahil)
8) Gazi ile eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları
9) Ankara Üniversitesi personelinin eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları
10) YÖK personelinin bakmakla yükümlü olduğu çocuklar
III. %75 İNDİRİM UYGULANAN GRUPLAR
1) Ankara Üniversitesi akademik ve idari personeli
2) Ankara Üniversitesi Vakfı ve bu vakfa bağlı okulların mensupları
3) YÖK personeli
4) Ankara Üniversitesi’nde çalışan yabancı uzmanlar
IV. TAM BURS UYGULANAN GRUPLAR
1) Şehit eşi ve çocukları için tam burs verilir.
2) Devlet koruması altındaki (Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki) çocuklara, her bir şubede, aynı dönemde iki kursiyeri aşmamak koşuluyla, tam burs verilir.
3) Sokrates-Erasmus programları çerçevesinde Ankara Üniversitesi’ne gelen öğrenciler için 2 ay süreyle tam burs verilir.
V.  PAKET KURSLAR
I- Normal Paket Kur: (Tüm dillerde)
1) 2 kur birden satın alanlar için %20 indirim uygulanır.
2) 3 kur birden satın alanlar için %25 indirim uygulanır.
3) 4 kur birden satın alanlar için %30 indirim uygulanır.
II- Taksitli Paket Kur: (Türkçe hariç diğer yabancı dil kurslarında)
1)  2 kur birden satın alanlar için + %5 indirim uygulanır.
2)  3 kur birden satın alanlar için + %10 indirim uygulanır.
3)  4 kur birden satın alanlar için + %15 indirim uygulanır.
 
VI. İLAVE İNDİRİMLER
1)  Aynı dönemde iki ve daha fazla dilden kursa gelenlere her bir dil için, olası diğer indirimlere ilave olarak %15 indirim uygulanır.
2) Aynı dönemde aynı aileden gelen birden fazla kişiden her biri için, olası diğer indirimlere ilave %15 indirim uygulanır.
3) İndirimli saatlerde Türkçe dışındaki dillerde düzenlenen kurslara katılanlara ilave olarak %15 indirim uygulanır.
VII. GENEL ESASLAR:
1) Bir kursiyere yapılacak toplam indirim (%75 indirimli grup hariç) hiçbir şekilde %50’yi geçemez.
2) İlave indirimler hariç, birden fazla indirimi hak edenler için, sadece, oranı en yüksek olan indirim uygulanır.
3) İlave indirimlerle birlikte toplam indirim oranı %50’yi geçse bile yine %50 indirim uygulanır.
4) YÖK personeli ve çocukları, A.Ü. akademik ve idari personeli ile bunların bakmakla yükümlü olduğu çocukları, A.Ü. Vakfı ve bu vakfa bağlı okulların mensupları, A.Ü. öğrencileri için uygulanan indirimlere başkaca hiçbir ilave indirim eklenemez.
5) Özel indirimler ve burslar, TÖMER’in öğrenci ve sınıf kapasitelerinin gözetilerek belirlendiği kontenjanlar dahilinde uygulanır.
6) “… bakmakla yükümlü olduğu…” ifadesinden  “öğrenci olmayan erkek çocuklar için 18 yaşını aşmamış, kız çocuklar için sosyal güvencesi anne ya da baba üzerinde olanlar” anlaşılacaktır.
7) %75 indirim kapsamında kayıt alınabilmesi için sınıf açma yeter sayısının tamamlanması gerekir.
8) TÖMER Müdürü, 10 kişi veya daha yüksek katılımlı gruplarda toplam %50’ye kadar indirim yapmaya yetkilidir.